A Vote for wggozar’s Sulit Entry

This is a viral post in support of wggozar‘s entry to Sulit‘s blog contest (click here for his entry). He defines Sulitizen as…

Kumulog, kumidlat, mangyari na ang di dapat.
Ang sulitizen ay nanatiling matapat, laging patas sa lahat—sa pagbenta o pagbili, maging sa pagtulong man o pagsisilbi.
Sulit ang bulsa, sulit ang konsyensya!

Buy and Sell Philippines
Sign Up at Sulit.com.ph
Buy and Sell Philippines

My sulit ID: blankpixels

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...